Kinderen hebben vele talenten. Mijn drijfveer is deze laten ‘tintelen’ en schitteren. Ik hecht veel belang aan een veilige maar uitdagende sfeer waarin er oog is voor de kleinste sprankels aan talenten.

Met een nieuwsgierige en onbevangen blik maak ik contact. Ik wil kinderen in alle vrijheid en mildheid laten ontdekken wat hun energie geeft, wat hen in hun kracht zet zodat ze uiteindelijk meer durven en doen vanuit wat hen blij maakt.  Hiermee wodt hun veerkracht vergroot.
Als er dan eens iets tegenvalt in hun leven kunnen ze veerkrachtiger reageren.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als leerkracht en creatief agoog kan ik mijn kennis, bagage en engagement ten volle inzetten. Want durven kijken met een andere bril naar zichzelf en de wereld maakt dat iedereen mag zijn zoals hij/zij is. Dit alles in verbinding met ouders en mensen uit hun nabije kring die belangrijk voor hen zijn. Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden, wordt alles stevig doorspekt met een creatieve toets. Spetteren en sprankelen!

BLIJMETMIJ- training

Wat is BLIJMETMIJ?
Blij met mij! is een krachtige training voor kinderen van 7-12 jaar én hun ouders. Een kindertraining die het zelfvertrouwen versterkt door de talenten van kinderen centraal te stellen. Kinderen leren op ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten te (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Zij krijgen handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.

Wat willen we met Blij met mij! bereiken?
Ieder kind heeft talenten, sterkstes en ontwikkelingspotentieel. Niet ieder kind herkent en erkent die in zichzelf. Het is onze missie om een kind (spelenderwijs) te leren ontdekken: ”Ik ben ik, leuk hè!”. Voor wie is de kindertraining Blij met mij? Voor elk kind is het fijn om zelfvertrouwen te vergroten en weerbaarder in het leven te staan. Er hoeft dus niet iets mis te zijn of niet goed……deze training is waardevol voor elk kind

Hoe ziet de training eruit?
Vooraf is er met de ouders een intakegesprek.De training duurt ca tien weken en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan het eind van elke bijeenkomst is er een moment met de ouders en de kinderen samen. Ouders kunnen dan ervaren wat we gedaan hebben en hoe ze dat samen met hun kind de komende week thuis kunnen voortzetten. Er zijn drie ouderavonden, waarin het vooral gaat over hoe ouders hun kind kunnen steunen. Ouders krijgen het Blij met mij! -boek met informatie en tips, kinderen krijgen het Blij met mij! -verhalenboek. De prijs van deze training is 395 euro.

Kindertalentfluisteraar

HET enige label dat kinderen gelukkig maakt

Als talentcoach heb ik me verbonden aan "het Label kindertalentenfluisteraar" om zo de droom te helpen waarmaken dat elk kind die dat wil een talentgesprek kan krijgen. Jaarlijks organiseer ik in de gemeente Bonheiden en stad Mechelen een drietal gratis pop-ups.

Deze gesprekken zijn in principe gratis. Per gesprek is het mogelijk voor ouders om voor € 15,00 een pakje talentenkaartjes te kopen. De pop-ups organiseer ik door in eerste instantie de Bonheidense scholen daarvoor te benaderen. Daarnaast nodig ik scholen en instellingen, die kinderen kennen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken uit, contact met me op te nemen, om te kijken naar een mogelijkheid voor een pop-up.

 


Coaching aanvragen
Toon alle
Kinderen
Jongeren