Coaching van teams in een muzisch talenttraject
Terug
Medium: Op maat en coaching

Doelgroep: 6 - 18 jaar

DE KERS OP DE TAART      

Een team of een individuele leerkracht/begeleider kan een coachinsgtraject aanvragen om zich creatief te ontwikkelen in het geven van muzische vorming aan de klas. We kijken waar je talenten en uitdagingen liggen en gaan samen op weg om terug meer creatieve energie in je muzische lessen of muzische leerlijn op school te brengen. 

mogelijke aanpakken:

> als school/leerkracht wens je één / enkele workshops waar telkens een inspirerende muzische coaching is aan vastgekoppeld.
> Je boekt een inspirerende pedagogische studiedag. Talentgedreven kijken, groeimindset, inspirerende coachvaardigheden inzetten in muzische of in een deelgebied van muzische in de kijker, brainstormsessie voor een muzisch schoolfeest, ...
> Muzisch schoolfeest: 

Muzisch schoolfeest Toermalijn Tienen
Na een eerste intakegesprek met de directie en enkele leerkrachten, werkten we met Spetters een voorstel van workshops uit in het thema. De workshops vormden de inspiratiebron om zelf aan de slag te gaan met het muzisch schoolfeest. Het eigenaarschap van de leerkracht wordt gestimuleerd. Het schoolfeest krijgt een ander aantrekkelijk kleedje en de verschillende muzische domeinen komen aan bod. Naargelang de vraag is er ook muzische coaching ter ondersteuning van het proces.

Muzisch schoolfeest De Kringeling
Samen met het team gaan we een muzisch traject aan van een jaar. De domeinen beeld, drama en beweging staan in de kijker. Inspiratieworkshops, een pedagogische studiedag, muzsich schoolfeest staan op de agenda. Iedere muzische workshop is gekoppeld aan een inspirerende coaching. Stilstaan bij ... op zoek naar krachtbronnen ... 

Muzische jaartraject en schoolfeest De  Kringeling Hever
De leerkrachten werken muzische workshops uit voor het schoolfeest. In een creatieve brainstorm worden zetten we samen een kritische en inspirerende bril op. Via coöperatieve werkvormen leren leerkrachten van en met elkaar te leren.

getuigenis directie:
Rozemie coachte onze school voor MUVO en kwam samen met de klasleerkrachten hele leuke workshops geven. Haar kracht is het begeleiden, reflecteren en het samen op pad gaan met de leerkrachten om de kinderen zoveel mogelijk tot muvo-ontwikkeling te brengen. Leerkrachten leerden stilstaan bij eigen handelen en leren een andere bril opzetten. Het was een win-win-situatie voor alle partijen.
Daarnaast coachte en coacht nog steeds, Rozemie mij als directeur. Samen gingen we op pad om leerkrachten inspirerend te begeleiden en te coachen. Ik heb hier als directeur al veel aan gehad. Rozemie coachte, ze onderwees niet! Dit was een enorme fijne samenwerking waar ik heel veel uit geleerd heb. Steeds stond ze klaar om vragen te beantwoorden en samen de vraag te bekijken vanuit verschillende oogpunten. Een enorme deugddoende ondersteuning en leerschool was dit voor mij!

Duur: in overleg

Prijs: Offerte

Max. deelnemers: 0

Lokaal: in overleg

Vervoer: € 0,35 € / km heen en terug vanuit Bonheiden
Lange afstanden (meer dan 100 km) € 50

Workshop aanvragen