Wanneer ben je aan het dansen? Is het héél eenvoudig met je voet op en neer bewegen al dansen? Of zijn het echt pasjes zetten en veel nadenken? Dans is er al vanaf je begint te bewegen met je lichaam. Het bewust inzetten van je lichaam in de ruimte, in functie van de tijd en met een bepaalde kracht zorgt ervoor dat die bewegingen een andere dynamiek krijgen. In de muzische workshops binen het MUVOdomein dans werken we rond de bouwstenen van dans. Er wordt niet toegewerkt naar het aanleren van een specifieke dans maar via experimenteren creëren de deelnemers vaak een eigen uniek bewegingsverhaal. Zo spitsten we soms ook toe op het gebruik van een danspartituur. Allerlei materialen zoals dansdoeken, danszakken, buizen, stokken, ... vormen de insteek om te experimenteren en te ontdekken. Daarna werken de kinderen steeds verdiepend toe naar een eigen creatie. In de reflectie achteraf wordt er dan op speelse wijze teruggeblikt op de ervaringen en gevoelens. In onderlinge afspraak kan het natuurlijk wel dat de verschillende improvisaties worden gebruikt om een dans in te oefenen voor een toonmoment.


Bekijk brochure
Workshop aanvragen
Toon alle
Beeld
Drama
Dans
Media
Muziek
Doorloopworkshops
Op maat en coaching
Teambuilding

Toon alle
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar
16-18 jaar
Volwassenen
Ik wil je nog eens bedanken voor de super workshops die je gegeven hebt in het zesde leerjaar. De kinderen waren enthousiast van begin tot einde. De resultaten mogen dan ook gezien worden! Ook de snelle montage werd erg op prijs gesteld. Tot de volgende ...
Kim Goossens leerkracht De Cocon Tremelo

" @ Rozemie: for your energizing dance and crea workshop although we feel all our muscles today " Tine Dubois Microsoft

" Rozemie coachte onze school voor MUVO en kwam samen met de klasleerkrachten hele leuke workshops geven. Haar kracht is het begeleiden, reflecteren en het samen op pad gaan met de leerkrachten om de kinderen zoveel mogelijk tot muvo-ontwikkeling te brengen. Leerkrachten leerden stilstaan bij eigen handelen en leren een andere bril opzetten. Het was een win-win-situatie voor alle partijen. " directie De Kringeling 

De workshop hoeden met Rozemie is echt heel fijn.
Er werd niet alleen resultaatgericht gewerkt maar ook procesgericht. Kinderen konden experimenteren met verschillende materialen, hadden vrijheid in materiaalkeuze en kregen toch op voorhand een duidelijke opbouw zodat ze aan de slag konden gaan. Deze manier van werken stimuleert kinderen hun natuurlijke creativiteit. En dat stuk sluit volledig aan op mijn visie. De resultaten waren stuk voor stuk uniek.
Nathalie Goossens leerkracht 2de graad Villa Zonnebloem

Bedankt voor alle belevenissen van deze voormiddag Wij hebben er allemaal van genoten. Gr Ann  (groep 1 BUSO Emiliani)

 We waren zelf onder de indruk van de werken alsook de voorstelling waarop die werken tentoongesteld en toegelicht werden door de kinderen op het einde van de week. De kinderen waren niet enkel creatief aan de slag geweest, ze hadden ook veel geleerd over de kunstenaars die hun werken geïnspireerd hadden. Hartelijk bedankt hiervoor, Rozemie! 
Christelle De Nil